Toiminta yleisesti

Toiminnassa keskeisinä asioina ovat sosiaaliset toiminnat, kuntoutus ja veljesapu.

Vuosittain järjestetään noin 60 erillistä tapahtumaa ja noin 50 erillistä sauna- ja tarinailtaa. Osittain vastuu on jaostoilla ja osittain vielä veteraaneilla. Terveysliikuntana harrastetaan jumppatuokioita Liedossa.

Henkisen kulttuurin puolella järjestetään matkoja, teatteriretkiä, yhdistysvierailuja ja yhteislauluiltoja. Yhdistyksellä on oma soitto- ja lauluryhmä Ikäpartio. Raamattupiireissä syvennytään elämän perusarvoihin. Naiset ja tukijaosto antavat arvokasta tukea koko yhdistykselle.

Toimintasuunnitelma Osa 1.

Toimintasuunnitelma Osa 2.