Liedon Sotaveteraanit ry

Yhdistys

Liedon Sotaveteraanit ry on Liedossa toimiva Sotaveteraaniliittoon kuuluva jäsenyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää veteraanien, leskien ja veteraanipuolisoiden henkistä ja fyysistä kuntoutusta sekä toimia heidän elinolojensa turvaajana.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää tasapuolisesti veteraanien palveluja ja kohentaa heidän asuin- ja elinolojaan ja pyrkiä edesauttamaan veteraanien asumista kotonaan tai mahdollisimman kodinomaisissa olosuhteissa.

Yhdistyksen tavoitteena on myös veteraaniperinteen vaaliminen ja sen siirtäminen seuraaville sukupolville. Tässä työssä keskeisinä välineinä ovat Liedon asemalla olevien Korsutuvan ja savusaunan hyödyntäminen.